På grund av den höga värmen i klassrummet valde vi att montera en utvändig solfilm med spegel egenskaper för att reflektera så mycket värme som möjligt.