Xervon har utökat sin fordonspark och vi har återigen fått uppdraget att montera fordonsdekor på deras bilar. Montagen har utförts i Karlstad, Göteborg och i Norrköping.