Kunden vill minska insynen på sin terass så vi monterade frost folie på balkongräcket.