Hugglaget

Hugglaget är en gren från Franda AB och Didyma AB, där vi samkör inom trädfällning, röjsågsarbeten och diverse trädgårdsarbeten. Man kan inta vara bäst på allt, därför har vi gått ihop och plockar det bästa från två världar och gör en gemensam satsning på något vi gillar och tycker är kul.

Vi har motorsågskort, röjsågskort och klätterutbildning, givetvis är har både Franda AB och Didyma AB de försäkringar som behövs. Vill ni veta mer, gå in på vår gemensamma hemsida hugglaget.se