Splitterskyddsfilm

Splitterskyddsfilm eller säkerhetsfilm som det också kallas, är en transparent polyesterfilm som monteras på insidan utav fönstren. Syftet med splitterskyddsfilmen är att glaset hålls ihop vid åverkan på glaset. Antingen genom en olyckshändelse, inbrottsförsök eller en explosion. Splitterskyddsfilmen finns i olika tjocklekar och även med inbyggd solfilm.